ORTOPEDIA

PRF – ORTOPEDIA

I-PRF (INJECTABLE PLATED RICH FIBRIN)

Iniekcyjna Fibryna Bogatopłytkowa.

Intensywna stymulacja i odbudowa tkankowa niewielkich powierzchni stawowych i tkankowych wymagających intensywnej stymulacji.

Ze względu na najbogatszy skład komórkowy, zalecany jest do leczenia nie tylko stanów zapalnych tkanek miękkich, ale także uszkodzeń tkanki szklistej i kostnej.

Leukocyty i czynniki wzrostu zawarte w I-PRF, działają mocno przeciwzapalnie. natomiast forma trójwymiarowej fibryny, pozwala na uwalnianie ich przez okres 7-10 dni oraz odbudowę ubytków tkanki.

Fibrynę wykorzystuje się także w formie kleju tkankowego, do łączenia uszkodzonych struktur tkankowych. Jedynym ograniczeniem, jest stosunkowo niewielka ilość tego koncentratu komórkowego.

Wskazania do stosowania:

F-PRF (FLUID PLATED RICH FIBRIN)

Płynna Zaawansowana Fibryna Bogato Płytkowa.

Stymulacja i odbudowa tkankowa dużych powierzchni stawowych i tkankowych wymagających odbudowy tkankowej.

Duża ilość materiału pozwala na obszarowy zabieg, który nie tylko rewitalizuje tkankę, ale dzięki zawartości włóknika odbuduje jej strukturę. Dzięki F-PRP INNMEDIS SYSTEM™, produkt jest iniekcyjny przed 7-10 minut co pozwala na komfortowe przeprowadzenie zabiegu obszarowego. W powstałej strukturze przestrzennej, zagnieżdżają się cytokiny, komórki macierzyste, czynniki wzrostu oraz leukocyty indukujące proces regeneracji. Wypełnienie tankowe utrzymuje się 7-10 dni, w tym czasie następuję odbudowa uszkodzonej tkanki, co następnie prowadzi do dalszej przebudowy przyległych struktur.

Wskazania do stosowania:

Procedura zakłada serię 1-3 zbiegów, każdy w odstępie 1 miesiąca. Seria może być powtórzona po 6-12 miesiącach w zależności od wskazania lekarza.

    Oświadczam że zapoznałem/am się z polityką prywatności dostępną tutaj.