NASI SPECJALIŚCI

lek. wet. Damian Kotela

lekarz weterynarii

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalizujący się m.in. w chirurgii weterynaryjnej zarówno miękkiej jak i twardej. Uczestnik licznych warsztatów chirurgicznych i rehabilitacyjnych, sympozjów oraz konferencji weterynaryjnych. W swoich zabiegach stosuje innowacyjne metody leczenia z wykorzystaniem osocza i fibryny bogatopłytkowej.

Wykształcenie i doświadczenie

W swojej praktyce przeprowadzał wiele zabiegów z:
-chirurgii tkanek miękkich (sterylizacja, kastracja, operacje w obrębie jamy brzusznej, korekta skrzydełek nosowych u ras brachycefalicznych oraz zabieg skrócenia podniebienia miękkiego),
– stomatologii ( sanacja jamy ustnej, ekstrakcje, usunięcie zmian w obrębie jamy ustnej),
– ortopedii ( zabiegi rekonstrukcji zerwanych więzadeł i ścięgien metodą TTA, TPLO, szwu bocznego, over the top, CWTO, CTWO, zabiegi kostne: stabilizacja złamań, zabiegi w obrębie miednicy, stawów łokciowych, kolanowych, biodrowych, skokowych i nadgarstkowych, zabiegi w obrębie kręgosłupa: zwichnięcia, złamania, niestabilność lędźwiowo – krzyżowa),
– okulistyki ( entropium, ektropium, usunięcie zmian w obrębie powiek i spojówek),
– onkologii.

Ukończone szkolenia i warsztaty:
– szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu: osocze bogatopłytkowe i fibryna bogatopłytkowa w zabiegach Medycyny Regeneracyjnej
– warsztaty chirurgiczne z leczenia chirurgicznego mielopatii odcinka szyjnego kręgosłupa
– warsztaty z niedowładu kończyn miedniczych
– konferencja i warsztaty z chirurgii jamy brzusznej
– praktyczne szkolenie z chirurgii kręgosłupa
– warsztaty z chirurgii klatki piersiowej małych zwierząt
– szkolenie z podstaw mikrobiologii weterynaryjnej
– szkolenie z zakresu obsługi urządzenia typu – Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM

Przypadki kliniczne

Azor

Pies trafił do gabinetu z trwającymi dłuższy czas przewlekłymi i naprzemiennie występującymi biegunkami i zaparciami. Wykonano serię badań, w badaniu morfologicznym i biochemicznym (nie stwierdzono odchyleń od normy). Po wykonaniu badań USG, RTG oraz po badaniu rektalnym zdiagnozowano chorobę uchyłkową jelita prostego.

Zadecydowano o zabiegu operacyjnym usunięcia fragmentu prostnicy z uchyłkami, a w późniejszym terminie o zabiegu kastracji.

Pomimo antybiotykoterapii i zastosowania środków aseptycznych stosowanych zewnętrznie rana sączyła się i nie goiła prawidłowo. Z rany pobrano wymaz na posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów wraz z antybiogramem (wynik prawidłowy).

Zadecydowano o ponownym zabiegu plastycznego opracowania rany. Po kilku dniach rana znowu zaczęła sączyć się i nie goiła się. Została podjęta decyzja o nastrzykaniu rany osoczem bogatopłytkowym. W ciągu dwóch tygodni od jednokrotnego nastrzykania, rana całkowicie zagoiła się.

Dowiedz się więcej

Lola

Pies trafił do gabinetu ze zmianą skórną na śródręczu. Leczenie farmakologiczne i miejscowe przynosiło krótkotrwałą poprawę. Zadecydowano o chirurgicznym usunięciu zmiany. Właściciele nie zdecydowali się na badanie histopatologiczne. Rana goiła się prawidłowo. Po 10 dniach usunięto szwy skórne. Miesiąc później właściciele zgłosili się na wizytę, w miejscu pooperacyjnym pojawił się ziarniniak prowokowany uporczywym wylizywaniem. Zdecydowano się na miejscowe nastrzyknięcie zmienionego miejsca osoczem bogatopłytkowym, efekty były widoczne już po kilku dniach.

Dowiedz się więcej

Tofik

Pies trafił do gabinetu w celu konsultacji w stanie stabilnym po potrąceniu kilka dni wcześniej przez samochód. Pies nie mógł stanąć na prawą kończynę miedniczną.
Wykonano serię zdjęć RTG i zdiagnozowano zwichnięcie stawu skokowego. Pies został poddany zabiegowi operacyjnemu, za pomocą płyty ustabilizowano staw skokowy i założono opatrunek gipsowy, jednocześnie pozostawiając dostęp do rany, ze względu na to, że pies miał ranę szarpaną na śródręczu i paliczkach, całkowicie zdarty naskórek i znaczne ubytki skóry uniemożliwiające zszycie rany.

Ranę dokładnie oczyszczono i zdezynfekowano, miejscowo zastosowano antybiotuk – klindamycynę i opatrunki żelowe.

Po kilku dniach podjęto decyzję o zastosowaniu terapii IPRF bezpośrednio na ranę. Efekty były widoczne już po 2 dniach.

Dowiedz się więcej

    Oświadczam że zapoznałem/am się z polityką prywatności dostępną tutaj.