Innmedis – wytyczne

Wytyczne przeciwepidemiczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne

Gabinety lekarskie oraz kliniki medycyny estetycznej wracają do przyjmowania pacjentów. W dobie trwającej pandemii, należy szczególnie zadbać o regularną dezynfekcję powierzchni oraz środki ochrony indywidualnej dla pacjentów i pracowników gabinetu. Serdecznie prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zaleceniami i stosowanie ich w swoich gabinetach.

Bezpieczny gabinet medycyny estetycznej w czasie COVID-19

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu w Państwa gabinetach, we współpracy z Esme Clinic stworzyliśmy cykl filmów instruktażowych, w którym dr n. med. Lidia Majewska przybliża najważniejsze kwestie dotyczące poszczególnych procedur i korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

  1. Etapy przyjęcia pacjenta do gabinetu
  2. Dezynfekcja, środki, przygotowanie
  3. Zakładanie środków ochrony indywidualnej

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

W związku z panującą pandemią koronawirusa, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował szereg wytycznych dedykowanych gabinetom kosmetycznym oraz podmiotom świadczącym usługi estetyczne.

Wytyczne powstały w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i pracowników gabinetów, a ponadto – w ramach ochrony przed potencjalnym zakażeniem – pomagają ograniczyć liczbę kontaktów na terenie gabinetu.

Wytyczne podzielono na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie)
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

Część 1 obejmuje przede wszystkim zalecenia dotyczące rozdzielenia i odpowiedniej organizacji stanowisk pracy (odległość minimum 2m) oraz szczegółowe wytyczne dla pracowników. Zaleca się również pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy.

W części 2 poruszono kwestie maksymalnej liczby klientów, które mogą jednocześnie przebywać w gabinecie. Przyjmowanie klientów odbywa się tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez środki zdalne (telefonicznie, mailowo, poprzez aplikację itd.). Konieczne jest też wywieszenie we wszystkich pomieszczeniach instrukcji dot. mycia rąk i dopilnowanie, aby klienci dezynfekowali dłonie. Zaleca się zrezygnowanie z podawania napojów.

Część 3 w całości odnośni się do sytuacji, gdy występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników. Pracownicy z niepokojącymi objawami powinni zostać w domu i skontaktować się z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną. Zalecenia szczegółowo regulują również postępowanie w sytuacji, gdy objawy pojawiają się u pracownika na miejscu pracy.

Zgodnie z częścią 4 zaleceń, pacjent, który wykazuje niepokojące objawy takie jak kaszel czy trudności w oddychaniu, nie powinna zostać wpuszczona do gabinetu. Jeśli objawy pojawiły się u pacjenta, który znajdował się w gabinecie, należy sporządzić listę pracowników i klientów obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnegol, dedykowanych osobom, które miały kontakt z zakażonym.

Wszystkie wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne są dostępne >>na tej stronie<< Apelujemy o zapoznanie się z nimi i wdrożenie wszystkich zasad w swoich gabinetach.

Aby przeciwdziałać potencjalnemu zakażeniu koronawirusem, należy zwracać uwagę na szczegóły. W jaki sposób prawidłowo myć i dezynfekować ręce? Jak prawidłowo zdejmować maseczki oraz rękawiczki, by nie doszło do zakażenia? Kliknij [tutaj] i poznaj rekomendacje Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.