Fibryny bogatopłytkowe w dermatologii i medycynie estetycznej

I-PRF czyli iniekcyjna fibryna bogatipłytkowa jest najefektywniejszym koncentratem komórkowym, zawierającym czynniki wzrostu, leukocyty oraz HSCs – hematopoetyczne komórki macierzyste CD34+. I-PRF to stymulator tkankowy, podawany przede wszystkim na niewielkie powierzchnie skórne lub tkankowe, które wymagają intensywnej stymulacji.

Procedura I-PRF prowadzi do rewitalizacji skóry, ale także do odbudowy ubytków tkankowych. Ten koncentrat komórkowy jest wykorzystywany między innymi przez specjalistów z zakresu dermatologii oraz medycyny estetycznej. 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, przeprowadzonych w klinice ESME. Niniejszy projekt został przeprowadzony przez dr n. med. Lidię Majewską i jest jej własnością. 

Przedmiot badania
Przedmiotem poniższego badania jest zobrazowanie przebudowy skóry przy pomocy USG wysokich częstotliwości (Dub Skin Scanner). 

Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 4 uczestniczki w przedziale wiekowym 32-42 lata. Łącznie wykonano 3 zabiegi w odstępach 4 tygodni, a od każdej z badanych każdorazowo pobrano 2 probówki (po 10 ml) krwi i przygotowano preparat i-PRF (700 rpm, 3 minuty wirowania). 

Gęstość skóry w bocznej okolicy oczu i centralnej części czoła zmierzono przy pomocy USG wysokich częstotliwości trzykrotnie: przed przystąpieniem do zabiegu, po miesiącu od drugiego zabiegu oraz po miesiącu od trzeciego zabiegu.

Przed przystąpieniem do leczenia i po zakończeniu leczenia pacjentki oceniły stopień zadowolenia z wyglądu swojej skóry przy użyciu wizualnej skali analogowej (VAS), w której 0 wskazuje na skrajne niezadowolenie, a 10 na maksymalną satysfakcję. 

Wyniki

  • Uzyskane wyniki potwierdzają zwiększenie gęstości skóry u wszystkich pacjentek już po pierwszym zabiegu
  • Po trzech miesiącach od pierwszego zabiegu uzyskano ok. 4-krotne zwiększenie gęstości skóry w porównaniu do stanu wyjściowego w badanych obszarach (co zwizualizowano na skanach z USG)
  • Średnia wartość zadowolenia z wyglądu skóry w skali VAS przed leczeniem wynosi 4, natomiast po leczeniu 8,5. Oznacza to znacznie większą satysfakcję pacjentów z wyglądu skóry twarzy po zakończeniu leczenia.

Wnioski

Fibryna bogatopłytkowa wydaje się być skutecznym preparatem do rewitalizacji i zwiększania gęstości skóry twarzy u pacjentek w wieku 30-40 lat. Rekomendowany protokół to 3-4 sesje w odstępach co 4 tygodnie. Choć wyniki niniejszej próby są bardzo obiecujące, to dalsze badania na większych grupach z grupą porównawczą są wymagane, aby potwierdzić skuteczność stosowania fibryny bogatopłytkowej w procesach rewitalizacji skóry.